Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím


OBSAH: 
  1. Informace o firmě
  2. Otevírací doba
  3. Expediční dny
  4. Vyřízení objednávky
  5. E-obchod
  6. Platební podmínky
  7. Přepravné a balné
  8. Vrácení zboží, peněz
  9. Reklamace zboží /reklamační řád/
  10. Nakládání s osobními daty a jejich ochrana
  11. Slevový systém
  12. Cena, sleva, zákazníci se zvláštním režimem
  13. Provizní systém – provize pro další prodejce
  14. Nakládání s obaly a odpady
  15. Právní ustanovení
  16. Vaše dotazy

INFORMACE O FIRMĚ

adresa firmy:

LAMPYRIS s.r.o. 
17.listopadu
53002 Pardubice

IČO: 28816846
DIČ: CZ 28816846

Bankovní spojení: 
ČSOB
Bankovní účet CZK: 245508048/0300
IBAN: CZ3101000000860294200277
Swift code: KOMB CZ PP

Společnost Lampyris s.r.o. je výhradním dovozcem a distributorem do České republiky, Slovenské republiky, Polska a Dánska.

Kontakt na administrátora internetového obchodu:
Veronika Ježková
mob.: +420 734 244 927
e-mail:
info@vermont-design.cz

Zpět na obsah
______________________________________________________________________________________________

OTEVÍRACÍ DOBA

Objednávky, které jsou přijímány přes internetový obchod na adrese
http://eshop.vermont-design.cz
registrujeme denně, 5 dní v týdnu

Zpět na obsah
_________________________________________________________________________________________________

EXPEDIČNÍ DNY

Expediční dny : Pondělí – Pátek  / 07,00 – 15,00 /

Zpět na obsah
_____________________________________________________________________________________

VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka zboží
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
      -    ústně /osobně, telefonicky/
      -    písemně /faxem, poštou, e-mailem/
-  v internetovém obchodu /vyplněním formuláře po vložení do košíku/
*Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí

Před zakoupením je nutné seznámit se s uživatelskou příručkou produktů Vermont-design, kterou naleznete na tomto eshopu v horním menu

Objednané zboží odešleme zákazníkovi do 2 - 5 pracovních dnů po obdržení objednávky (pokud je zboží skladem)

V případě, že objednané zboží není již na skladě, bude zákazník obratem informován e-mailem, popř. telefonicky

Jako platná objednávka z internetového obchodu bude uznána pouze objednávka, která splňuje všechny podmínky specifikované ve formuláři objednávky

Odesíláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslaná objednávka je závazná

Zpět na obsah
_____________________________________________________________________________________

E-OBCHOD

Vzhledem k neustálé obměně nabízených produktů se může stát, že některé údaje publikované na této webové stránce nemusí zcela přesně odpovídat dodávanému provedení těchto dekorací. Z tohoto důvodu si vymiňujeme právo zde uvedené údaje měnit bez předchozího upozornění

Zpět na obsah
_________________________________________________________________________________

PLATEBNÍ PODMÍNKY (způsoby platby)

platbu za Vámi nakoupené zboží lze provést několika způsoby:
- Osobní odběr a hotovostní úhradu v pobočce firmy
- Platba dobírkou při dopravě poštou nebo přepravní službou, k ceně zboží je připočítáno poštovné, balné v běžných případech neúčtujeme
- Platba předem bankovním převodem na základě vystavené faktury /nutno provést do 3 pracovních dnů od objednávky
- Faktura a doručení poštou nebo přepravní službou, následná platba bankovním převodem - platí jen pro naše zákazníky se zvláštním režimem

Ceny jsou smluvní, zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího

Zpět na obsah
_____________________________________________________________________________________

PŘEPRAVNÉ A BALNÉ

Výše přepravného se řídí platnými cenami přepravních firem

K zásilkám do zahraničí účtujeme přepravné dle tarifů Geis, balné neúčtujeme.
Zásilku do zahraničí neposíláme na dobírku, akceptujeme pouze platbu předem. Cena dopravného činí Kč 290,-(bez DPH). 

K cenám přepravného připočítáváme na základě Zákona o DPH č.235/2004, § 52 základní sazbu DPH

Balné v běžných případech neúčtujeme, je součástí celkové ceny přepravného + balného tzv. expediční náklady 

Dopravu zajišťuje přepravní společnost GEIS. Cena dopravného za jeden balík (do 5kg) je Kč 79,- (bez DPH). Cena dobírečného za jeden balík  je Kč 40,- (bez DPH).

V případě, že faktura nebude uhrazena bankovním převodem do 5 dnů, dojde ke stornování faktury.Zpět na obsah
_____________________________________________________________________________________

VRÁCENÍ ZBOŽÍ, PENĚZ

Vracející je fyzická osoba, podnikatel, obchodní společnost, firma, právnická osoba či osoba jiným způsobem provozující výdělečnou činnost, dle obchodního zákona:

v tomto případě se řídíme plně obchodním zákoníkem v platném znění a k vrácení zboží je přistupováno vždy individuálně, dohodou!

Vracející je fyzická osoba, dle občanského zákoníku:
- V případě vrácení zboží zakoupeného klasickou formou (sídle společnosti, veletrhu, osobním převzetím či předáním) a vždy když měl zákazník, spotřebitel možnost dané zboží si předem prohlédnout se řídíme plně občanským zákoníkem a nad jeho rámec je možné po předchozí dohodě se zástupcem naší firmy přistoupit k vrácení zboží. Vždy je však k takovémuto činu přistupováno individuálně. Vyhrazujeme si právo zboží nepřijmout nazpět a to zejména v případě zjevného poškození zboží zapříčiněného neodbornou manipulací, neseznámením se s návodem k obsluze, či poškozením zboží a jeho znehodnocení používáním
- V případě nákupu zboží elektronickou formou /e-shop, telefon, fax/ a vždy když neměl zákazník, možnost si dané zboží před koupí prohlédnout se řídíme plně občanským zákoníkem - odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od plnění bez udání důvodu. Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího, dále je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na přepravné a balné. Při zaslání peněz poštovní poukázkou si účtujeme poplatek poště, zaslání peněz na účet je zdarma. Prodávající je oprávněn dle § 415 odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, výše uvedené náklady. Splatnost této vrácené částky je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu. Další podmínkou je, že takto vrácené zboží není poškozeno a je zasláno v tvrdém obalu a nepoškozené přepravou. Zboží nezasílejte na dobírku, takto nebude přijato! Náklady na zaslání zboží zpět nese spotřebitel. Uživatel má nárok na úhradu přepravného pouze v případě chybně zaslaného zboží naší firmou. Při vrácení zboží jsou Vám vráceny jen peníze za zboží, nikoli za přepravné a balné
Na veškeré zakoupené zboží poskytujeme záruku vrácení peněz bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., ale pouze v případě, že toto zboží není znehodnoceno používáním, opotřebením z používání a je zpětně zasláno v původním obalu

Zpětné přepravné hradí plně zákazník!

Zboží je kupující povinen doručit osobně nebo přepravní službou na vlastní náklady na adresu prodejce

V žádném případě nezasílejte zboží nazpět dobírkou, na zboží vystavíme dobropis a po jeho potvrzení ze strany zákazníka a zaslání nazpět zašleme peníze v odpovídající hodnotě na Váš účet převodem

Vrácené zboží musí být v bezvadném stavu, neporušeno a nesmí být porušen případný ochranný obal, pokud není možné zboží ochránit při přepravě jiným způsobem a pokud není obal hodnotově příbuzným prvkem daného zboží

Firma provede ihned po doručení zboží kontrolu jeho stavu, v případě, že jeho stav neodpovídá původnímu, toto zboží nebude přijato a bude naúčtováno opětovné přepravné. Popř. toto zboží přijme, avšak vyměří výši cenu za opotřebení, kterou bude po té požadovat uplatnit od zákazníka, který toto zboží navrátil

Při řešení navrácení zboží zákazníkem je přistupováno vždy zcela individuálně

Zpět na obsah
_________________________________________________________________________________________________

REKLAMACE ZBOŽÍ

Reklamace jsou vyřizovány podle ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně s spotřebitele a občanského zákoníku, oddíl čtvrtý - zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě, dále pak dle ustanovení obchodního zákoníku.

Reklamaci musí kupující učinit písemně (e-mailem, faxem, poštou) a v oznámení uvést zjištěné závady

K vyřízení reklamace je nutné předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z užívání produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží, na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

V případě, že při dodání zboží došlo při dopravě k poškození obalu, proveďte za přítomnosti řidiče přepravní společnosti kontrolu dodaného zboží. V případě, že došlo k poškození zboží dopravou, tuto zásilku můžete odmítnout převzít. O této skutečnosti nás informujte obratem. Zásilku nelze převzít jen částečně. K projednání reklamace je třeba předložit písemný zápis o poškození zásilky podepsaný příjemcem a přepravní společností.
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím bezodkladně zkontrolovat. Prověřit, zda zboží souhlasí s objednávkou a o případných vadách ihned informovat prodávajícího e-mailem na adresu: info@vermont-design.cz.
Prodávající podá nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace kupujícímu informace o dalším postupu při vyřízení reklamace.
Na pozdější reklamaci nemusí být brán zřetel.


Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží

reklamační protokol ke stažení zde

Zpět na obsah
_____________________________________________________________________________________

NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI DATY A JEJICH OCHRANA

Odesláním vyplněného objednávkového formuláře potvrzujete svůj souhlas s tím, aby údaje z objednávky firma využívala na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem provozování svého internetového obchodu ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně údajů

Firma ručí za bezpečnost údajů v informačním systému ve smyslu uvedeného zákona a je sama výhradním zpracovatelem výše zmiňovaných údajů. Firma považuje veškerá osobní data svých zákazníků za přísně důvěrná a zaručuje se, že neumožní jejich zneužití či předání třetí osobě

Zpět na obsah
_____________________________________________________________________________________

SLEVOVÝ SYSTÉM

Slevový systém jsme zavedli jako poděkování našim věrným zákazníkům a také dalším jinak nespecifikovaným partnerům. Slouží výlučně pro propagační účely firmy LAMPYRIS s.r.o. a to pouze v rámci e-shopu naší firmy. Slevu nelze v žádném případě uplatňovat na produkty, které byly navrženy na zakázku


Forma slevy: Vybraný zákazník obdrží kupón v tištěné formě spolu s doručenou zásilkou. V momentu doručení s ním může dále nakládat. Někteří zákazníci mohou tento kupón obdržet také elektronickou formou a to ve formátu PDF. Kupóny jsou tak ihned připraveny k užití.  Každý kupón obsahuje číselný kód, kterým je kontrolována jeho pravost. Každý slevového kupónu je tedy evidován. Slevový kupón je nepřenosný. Je vystavován konkrétní firmě (právnické či fyzické osobě) popř. konkrétní osobě (u nepodnikatelů). Slevový kupón je kontrolován při uplatnění slevy na základě číselného kódu. Na každém kupónu je kromě obecných ustanovení uvedeno: datum vystavení, vystavitel kupónu /zaměstanec naší firmy, který kupón vystavil/, výše slevy a číselný kód.

Uplatnění slevy: Slevu můžete uplatnit pouze při nákupu zboží přes náš elektronický obchod (e-shop). Slevu lze uplatnit pouze jednou na 1ks zboží. Slevu nelze uplatnit žádnou třetí osobou, ani předložením kupónu v kamenném obchodě. Sleva bude uplatněna až po kontrole naším zaměstnancem prodeje. Jednotlivé slevy nelze sčítat /2 kupóny po 10 % není sleva 20 %/, slevy lze uplatňovat pouze jednotlivě. Sleva je odečtena z ceny bez DPH konkrétní, Vámi vybrané položky, v počtu 1 ks. Vybírejte tedy pečlivě zboží, na které chcete slevu uplatnit.

Závěrečná ustanovení: Firma LAMPYRIS s.r.o. si vyhrazuje výlučné právo kdykoli měnit podmínky užití slevových kupónů. Firma LAMPYRIS s.r.o. se také nezodpovídá žádné vyšší instanci za zřízení a provozování této služby. Jedná se o doprovodný marketingový tah naší společnosti, kterým chceme vyjít vstříc pravidelným a váženým zákazníkům naší firmy.

Zpět na obsah
_____________________________________________________________________________________

CENA, SLEVA, ZÁKAZNÍCI SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Cena jednotlivých druhů produktů je uvedena v ceníku, který je platný v době potvrzení objednávky. Tato cena uvedená v ceníku představuje kupní cenu za jeden kus zboží (není li uvedeno jinak). V on-line e-shopu jsou ceny průběžně aktualizovány, v případě, že cena není aktualizována v době Vaší objednávky, bude Vám tato skutečnost sdělena následně po objednávce

Koncovým zákazníkům našeho internetového obchodu neposkytujeme slevu na odebrané zboží /výjma slevových kupónů/, ceny jsou tedy koncové

Zákazníkům se zvláštním režimem – zavedené firmy, firmy vedené v databázi firem se zvláštním režimem, přeprodejcům, dalším prodejcům, zastupitelům..., poskytujeme individuální množstevní slevy. V případě zájmu o slevy nás kontaktujte. Zvláštní režim je řízen Provizním systémem firmy LAMPYRIS s.r.o.

Zpět na obsah
_____________________________________________________________________________________

PROVIZNÍ SYSTÉM (provize pro další prodejce)

Po prokázání Vaší činnosti jako nákup, prodej, zprostředkování aj… (dle výpisu z OR resp. dle předmětu živnosti) budete zařazeni do našeho provizního systému

Zboží pak bude prodáno za těchto podmínek. Jedná se však vždy o smluvní vztah, ke kterému je přistupováno zcela individuálně

Zboží bude vyúčtováno se sníženou prodejní cenou 

Do provizní, snížené ceny pro dalšího prodejce však nevstupuje cena za dopravu, náklady spojené s poštovným a balným aj.

Podmínky lze individuálně dohodnout. Firma LAMPYRIS s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu výše provize popř. zamítnutí provize bez udání důvodů. Výše slevy pro prodejce, provize je závislá na typu zboží, množství odběru a stálosti odběru.

Další skladba ceny tzv. přeprodeje je plně na uvážení tohoto přeprodejce. Neklademe žádná omezení při koncové tvorbě ceny pro zákazníka. Tvorba ceny by však měla odpovídat vždy morálnímu kodexu a zvyklostem daného regionu či oblasti

Zpět na obsah
____________________________________________________________________________________

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A OBALY

Naše firma plní veškeré požadavky platné legislativy v oblasti nakládání s odpady a obaly

Zpět na obsah
_____________________________________________________________________________________

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

Vlastní prohlášení: Toto prohlášení obsahuje podmínky užívání (dále jen "podmínky") internetových stránek www.vermont-design.cz , http://eshop.vermont-design.cz  (dále jen "internetové stránky"). Tímto žádáme všechny osoby, které se s těmito podmínkami dosud neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání těchto stránek. Užíváním internetových stránek s těmito podmínkami souhlasíte.
Provozovatelem internetových stránek je společnost LAMPYRIS s.r.o. (dále jen "provozovatel"), která je podnikatelským subjektem v rámci ČR a EU.

Autorská práva: Firma LAMPYRIS s.r.o. má veškerá autorská práva a ostatní práva na užívání a ochranu internetových stránek, jejich obsahu, což jsou zejména informace o výrobcích, články, zprávy, příspěvky, katalogové listy a katalogy, podmínky a ostatní dokumenty, ceníky a další materiály (dále jen "materiály"), není-li uvedeno jinak. Informace uvedené na internetových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatelů a jejich užití pro jiné účely, zejména formou jejich šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou je bez předchozího souhlasu provozovatele zakázáno.

Značka Vermont je vedená v ČR pod názvem Vermont-design, jejíž výhradní zastoupení připadá na firmu LAMPYRIS s.r.o..

Vyloučení odpovědnosti: Veškeré materiály umístěné na internetových stránkách slouží pouze pro informační účely a při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením odpovídající péče. Obsah této prezentace je pouze informativní a nezávazný a provozovatel v žádném případě neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Firma LAMPYRIS s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoli materiálů zveřejněných na internetových stránkách bez předchozího upozornění.
Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek, neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek a jejich obsahu a dále neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou z důvodu jejich částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti připojení k internetovým stránkám. Využití jakýchkoli informací na internetových stránkách je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti daného uživatele.

Závěrečná ustanovení:Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby, za což se omlouváme.

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich uveřejnění na internetových stránkách. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto internetové stránky a nadále je nepoužívejte

Zpět na obsah
_____________________________________________________________________________________

VAŠE DOTAZY

v rámci zkvalitnění služeb firmy LAMPYRIS s.r.o.  nám prosím Vaše případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu:
info@vermont-design.cz nebo nás uvědomte telefonicky na tel.č. +420 734 244 927 


  Zpět na obsah

Zpět na hlavní stránku

Poznámka: firma LAMPYRIS s.r.o. si vyhrazuje právo na změny v tomto dokumentu bez předchozího upozornění

©Copyright  by LAMPYRIS s.r.o.                            aktualizováno dne 1. 4. 2018